האם מותר להיות בבית הכנסת לבד?

לימוד תורה
1- רבים אומרים לי שאסור להיות בבית הכנסת לבד אף שאני לומד כיוון שישנם מלאכים המזיקים את מי שישנו יחידי בבית הכנסת?[אני יודע שאם לא אוכל להיות לבד באותו זמן לא אלמד תורה]

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, ינואר 06 2016, 12:41
שלום רב,
אפשר ללמוד שם לבד, והרבה גדולי ישראל עשו כן, (מה שאמרו לך נכון בחו"ל בבתי כנסת שבשדות מקום שיש מזיקים).
בברכה.
The reply is currently minimized הצג