האם מותר לאכול לחם שהכין גוי בבית מלון?

יהודה
שלום,
האם כאשר אדם מתארח במלון בחו"ל ובמלון שבו הוא שוהה הכינו לחם שאפה גוי בשבת. האם יש פוסקים שמקלים לאכול ממנו? האם ניתן לומר את הכלל "נר לאחד נר למאה", שכן הגוי לא אפה דווקא לאותו היהודי.

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, אוגוסט 14 2019, 23:07
שלום רב,
אסור לאכול, כי כל לחם בפני עצמו, בשונה מאור ומרחץ וכדומה.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג