האם לנשים מותר לילמוד הלכות?

לימור
האם לנשים מותר לילמוד הלכות? ואם כן איזה הלכות?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
חמישי, אוקטובר 15 2015, 17:16
שלום רב.

לא רק שמותר לנשים ללמוד הלכות אלא גם הם חייבות ללמוד הלכות, שכן הם חייבות בכל מצות עשה שאין הזמן גרמא, וכן חייבים לשמור את כל הלאווים של התורה.
יש לדעת שיש ללמוד הרבה הלכות אבל לאט לאט ולא להיבהל, יש ללמוד הלכות שבת כדי לא להיכשל בחילולי שבת, יש גם ללמוד הלכות ברכות כדי לדעת מה לברך על כל דבר וכו', יש לאישה ללמוד הלכות מועדים כל מועד בזמנו, יש ללמוד הלכות צניעות, יחוד, והלכות דיני המטבח כיצד לברור אוכל וכיצד להכינו, ויש עוד הלכות שצריך ללמוד, ולכן יש ללמוד כל יום קצת הלכות, ויש עדיפות לשמוע את ההלכות מרב מוסמך שמסביר את ההלכות ומוסיף עוד דברים.
יש לדעת כלל שלפני שמתחילים הכל נראה קשה וגדול בעבודת ה', אולם כאשר מתחילים יש סיעתא דשמיא וה' יתברך עוזר לאדם.

תודה רבה.
The reply is currently minimized הצג