האם יש תשובה לאדם שחטא אלפי פעמים בפגם הברית?

דדו
שלום וברכה לכבוד הרב ברצוני לשאול מה התשובה האמיתית לאדם שהוציא אלפי פעמים זרע לבטלה שלאחר מאה ועשרים לא ידברו איתו על זה כלל כיצד ניתן למחוק את זה לגמרי! אני כיום בגיל 52 ומאוד נפשי שבורה מזה ממה שקראתי בספרים אני מוכן שהרב יקבע לי זמן להיפגש עם הרב לקבל הדרכה לתשובה

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, אוגוסט 14 2019, 23:06
שלום רב,
אין דבר העומד בפני התשובה, ולכן מי שעשה תשובה על עבירה זו ולא נופל ב"ה ישתדל לעשות תיקון לפחות פעם בשנה (כדאי בשובבי"ם).
האריז"ל גילה שיש תיקון לכל עבירה בנפרד וזה תלוי במספר הצומות. אולם אנחנו בדור שלא יכולים לצום יותר מיום אחד ולכן אנחנו פודים את התענית כלומר מתענים יום אחד ונותנים צדקה עבור פדיון התעניות שהיינו צריכים להתענות.
אם אדם עבר על הוצאת זרע לבטלה התיקון הוא 84 תעניות רצופים אלא שאנו מתענים יום אחד ופודים את התענית בסך של 84ש"ח כפול 5ש"ח שזה איך שהוא סעודה קטנה שאפשר לומר שזה כנגד מספר הימים שהיינו צריכים להתענות.
תיקון עבור מישכב גויה הוא מעל שלש מאות תעניות ולכן צריך לפדות את זה.
חשוב מאד! חשוב להזכיר בקבלת התענית שאתה מתענה לכפר ולתקן את עבירה פלונית ופלונית וכו' וגם ביום התענית לומר את הוידוי (כפי שמופיע בדף התיקון) להזכיר את העוונות האלו.
ניתן להוריד את התיקון כאן!
בהצלחה.
The reply is currently minimized הצג