האם יש לומר, כעת כשאנו בארץ ישראל, ״והוליכנו מהרה קוממיות בארצנו״?

רפאל בן
בברכת המזון ובתפילה אנו אומרים ״והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו״. האם כעת כשאנחנו כבר ברוך ה׳ בארץ ישראל יש לומר ״והוליכנו מהרה קוממיות בארצנו״ או לומר את הנוסך הרגיל?
בתודה.

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
שני, ינואר 27 2014, 13:34
שלום רב.

גם בברכת המזון וגם בתפילה צריך לומר את הנוסח "והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו",
עם האות "ל" ולא עם האות "ב".
והטעם הוא כיוון שרוב ישראל נמצאים בחוץ לחוץ לכך צריך לומר עם האות "ל".

בתודה.
The reply is currently minimized הצג