האם יש להבין כל הגדות חז"ל ומדרשי חז"ל כפשוטם?

דני מילר
שלום,
האם יש להבין את הגדות חז"ל ומדרשי חז"ל כפשוטם,
ואם יש שתי דעות במדרש האם אלו ואלו דברי אלוקים חיים?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
שני, אפריל 09 2018, 12:23
שלום רב,
ישנם המון אגדות חז"ל שהם כפשוטם אולם יש אגדות שאינם כפשט הדברים אלה רומזים לדברים אחרים, כמו אגדות רבה בר בר חנה שמופיעים במסכת בבא בתרא, שהאגדות האלו הם רמזים, וניתן לראות בד"כ במהרש"א שמסביר את אגדות אלו בדרך הרמז.
מסופר ששאל צאר חשוב את אחד החכמים כיצד ניתן להסביר את הגדות רבה בר בר חנה, שדג אחד הרס שישים עיירות וכו' הסביר לו שבאותו הדור אותם אנשים הבינו בדיוק למה רומזים הדברים, לדוגמא אם הצאר ירום הודו חתם באגרת להחריב שישים עיירות ואני יכתוב בספר שטיפת דיו אחת של הצאר החריבה שישים עיירות כולם יבינו למה התכוונתי, אך בדורות הבאים יכול להיות שלא יבינו את עומק כוונתי,כך אגדות רבה בר בר חנה רומזים לדברים שבאותה תקופה ודאי כולם הבינו והיום אנו צריכים לדורשם.
ולעניין אלו ואלו דברי אלקים חיים עיין במסכת גיטין (דף ו' עמוד ב') בעניין פלגש בגבעה.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג