האם יש לאדם בחירה חופשית להמית אדם אחר?

אדם דויטל
כתוב בספרים הקדושים שאין הנחש ממית אלה אם קיבל הוראה משמים.
או במילים אחרות "אין הנחש ממית אלא החטא ממית".
ושואל הירושלמי במסכת פיאה: "אם ישוך הנחש בלא לחש?"
ברצוני לשאול את כבוד הרב: מה לגבי מוות בידי אדם?
מה אומרים המקורות הקדושים לגבי השאלות הבאות:
האם יש מצב שאדם ממית אדם אחר בלי הוראה או אישור של השמים?
האם יש מצב שהקב"ה נותן חופש בחירה לאדם להמית אדם אחר?
האם יכול להיות שאדם צדיק, נקי מכל רבב יומת בידי אדם אחר?
בכבוד רב ובתודה,
אדם

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
שלישי, אוגוסט 01 2017, 16:44
שלום רב,
אף שיש לאדם בחירה אין הוא יכול לפגוע באדם אחר עד שלא נגזר על השני שיפגעו בו לרעה, ולכן אם אדם הלך ורצח מישהו לדוגמא, הוא לא יכל לגעת בו לרעה רק לאחר שנגזר על הנרצח שימות. הקב"ה יכל לשלוח הרבה שליחים להרגו, אולם בעל הבחירה שבחר לרצוח אותו יקבל על כך את עונשו כי הייתה לו בחירה אם לרצוח או לו. מ"מ גם אם הוא היה מתגבר ולא רוצח אותו הקב"ה היה שולח מישהו או משהו אחר להרוג אותו כי כך נגזר עליו. ולכן נלמד מכאן שאין לאדם בחירה להמית אדם אחר אלא אם כן הקב"ה גזר ככה ואין אנו מבינים חשבונות שמים.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג