האם חלום על פילים זה סימן לא טוב?

דוד
שלום וברכה לכבוד הרב
שלשלום חלמתי שאני רואה בחלום שני פילים שירו בהם וראיתי בספר משנת חלומות שאדם הרואה פיל בחלום זה כיון שמראים לו בשמים שהוא אדם רשע כיון שאנשי דור המבול ודור הפלגה התגלגלו בפילים וקופים ולכן שני חיות אלו יש להם שכל כאדם ובגלל זה נכנסתי לדיכאון ופעם ראשונה אתמול לא התפללתי מנחה כי אם אני רשע למה צריך?
רציתי לשאול למה דוקא לי מראים כאלו חלומות כשאני משתדל לתקן כל מה שחטאתי
אני רוצה את תשובתו של הרב הקדוש דניאל זר
בכבוד רב

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
שני, ינואר 21 2019, 10:12
שלום רב,
דבר ראשון לא צריך להכנס לעצבות בשום אופן, בפרט שמי שרואה פילים בחלום זה סימן טוב מאד ולא כמו שקראת בספר כי הגמרא (ברכות נו, סע"ב) אומרת: "הרואה פינחס ב­חלום פלא נעשה לו, הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו, הרואה פילים פלאי פלאות נעשו לו".
א"כ החלום שחלמת הוא חלום טוב מאד וב"ה הקב"ה יעשה לך ניסים ופלאות בכל מה שאתה צריך ותמשיך להתפלל את התפילות כסדרן והזהר לא להחסיר תפילה במניין כי זה סגולה גדולה לפרנסה ולהצלחה.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג