האם ברכת המזון פותרת קינוח?

רפאל בן
האם ברכת המזון פותרת קינוח או שצריך לברך גם מעין שלוש?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
חמישי, דצמבר 19 2013, 17:56
שלום רב.

קינוח נקרא דבר שבא בסוף הסעודה שאינו נאכל עם הפת כגון: פירות, חטיפים, גלידה וכו'.
על קינוח יש לברך ברכה ראשונה אולם ברכה אחרונה אין לברך אלא ברכת המזון פוטרת את מה שאכל.

בתודה.
The reply is currently minimized הצג