האם באמת נבואה שורה רק מתוך שמחה?

הראל
מדוע כתוב שאין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, הרי ראינו נביאים שקיבלו נבואה למרות שהיו עצובים כגון: ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל והושע בן בארי שניבאו גם בזמנים שקשה להאמין שהם היו שמחים באותו זמן.
וגם משה כאשר באו עליו קשיים..

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
ראשון, ספטמבר 22 2019, 14:37
שלום רב,
השואל הניח שהם היו עצובים. וזה לא נכון, הם היו שמחים. כדאי ללמוד את שער השמחה בספר אורחות צדיקים, ואז מתברר שהגדרת שמחה זה בטחון מלא בה'. ולא שמחה כפי שמתפרש לנו.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג