האם אני צריכה לברך על שתיה אם בירכתי קודם לכן על מאכל?

עדי
רציתי לדעת עם אני אוכלת בשר ואני מברכת על הבשר שהכל ניהיה בדברו ואז אני שותה מיץ גם על המיץ אני צריכה לברך שהכל ניהיה בדברו

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, ינואר 24 2018, 08:38
שלום רב,
אם ידעת שאח"כ תשתי את המיץ והייתה כוונתך בברכת שהכל גם עליו אז לא צריך לברך.
ובאמת בהלכות ברכות ראשונות צריך לדעת שלכתחילה צריך לכוון לפטור את כל ה"שהכל" שאני הולך לשתות או לאכול עכשיו, וכן שמברכים אדמה, עץ, מזונות וכו' צריך לכוון לפטור את כל המאכלים בברכה זו ואז לא צריך לברך על מאכלים אחרים. אולם אם לא כוונת לפטור את כל המאכלים ובירכת בסתם זה תלוי בהרבה דברים אח"כ אם לברך או לא, כגון אם זה בביתך או שאת אורחת בחוץ וכו', ולכן עדיף לכוון לפטור הכל.
חשוב מאד ללמוד הלכות ברכות כי זה דבר המצוי והרבה אנשים נכשלים בזה, לדוגמא מתי יש הפסק בברכה אם יצאת מהבית תחת כיפת השמים שאז צריך לחזור ולברך ברכות שהכל עץ ואדמה אולם מזונות והמוציא לא חוזרים לברך וכו', ויש בזה הרבה דינים שלא כתבנו אותם כאן כי הנושא מורכב וחייב כל אדם ללמוד הלכות אלו.
בהצלחה.
The reply is currently minimized הצג