האם אדם צריך לענות בברכת מעין שבע כאשר יוצא בה ידי חובה לאחר שטעה בתפילה?

רפאל בן
האם אדם צריך לענות בברכת מעין שבע אחרי החזן כאשר יוצא בה ידי חובה לאחר שטעה בתפילת עמידה? ואם כן מה צריך לענות?
בתודה,

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
ראשון, ינואר 19 2014, 13:40
שלום רב.

אדם שטעה בתפילת ליל שבת והתפלל תפילה של יום חול צריך לכתחילה לחזור ולהתפלל תפילת ערבית של שבת ולא יסמוך על ברכת מעין שבע שהחזן אומר, אולם בדיעבד אם שמע השליח ציבור את ברכת מעין שבע מתחילתה ועד סופה והתכוון לצאת ידי חובה וגם השליח ציבור התכוון להוציאו יצא ידי חובה, וכן אם הוא מסופק אם צריך לחזור ולהתפלל ישמע משליח ציבור את ברכת מעין שבע ויתכוון לצאת ידי חובה והשליח ציבור יתכוון גם להוציאו ובכך יוצא ידי חובה.
ומתי שיוצא ידי חובה בברכת מעין שבע מהשליח ציבור צריך לשמוע את כל הברכה מתחילתה ועד סופה ולא יענה "ברוך הוא וברוך שמו" אלא רק אמן בסוף.

בתודה
The reply is currently minimized הצג