איך אנשים לא מפחדים מלהונות בשידוך?

יוסף א
שלום וברכה .
אני מאמין באמונה שלימה שהתועלת והנזק מסורים ביד הבורא ואין רשות ביד אחד מן הברואים לא להועיל ולא להזיק לא לעצמו ולא לזולתו כי אם ברשות הבורא יתברך שמו לבדו .
ובגמרא חולין דף ז' עמוד ב' אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה .
הנני מספר מה שעשו לאחרונה המשפחה הזאת שעליהם אני כותב ,

הציעו שידוך לאחד מילדי שיחיה וקיבלתי דברים טובים וגמרו כפי הנהוג ,אבל נתברר שהכל שקר בפרט במדוברת שהיא לא בסדר והסתירו הכל באופן מקצועי אף פעם לא התקשרו לאמור שהוא מתחרט על ששיקר עלינו במצח נחושה ויש לנו עגמת נפש וחרטה על אלו שלא אמרו כלום
בפרשת בהר ולא תונו איש עמיתו ויראת מ ... ביחוד הזהיר הכתוב על המצער את חברו בדברים שכונתו הרעה גלויה רק לשמים שלא יציע לו עצה שאינה הוגנת לו ויתר מזה עצה רעה העלולה לגרום לחבירו הפסד רוחני וגשמי נזק צער ריפוי שבת ובושת והוא מתכוין בה להנאת עצמו רק לפי שעה כי במחשבתו ובדמיונו העכשוית היא עשויה להביא לו תועלת הנאה ורווח
ואם תאמר מי יודע ומעיד בדבר מחשבתו וכונתו הרעה לכך נאמר
ויראת מ- א' השי''ת היודע מחשבות הוא יודע מה כוונתך לכך נאמר
כי אני ה' א' וממהר להיפרע
איך יכול להיות על איש שנקרא תלמיד חכם שלא מפחד מהבורא יתברך על לאו זה ובחושן משפט סימן רכ''ח מובא שאסור לערבב פירות ישנים וחדשים כדי להונות חברו
הלא התורה דרכיה דרכי נועם האם יוכל אי פעם בחייו להשיב על המעשה שעשה ואפילו שהיה שוגג מכיון שבאה תקלה גדולה כזו על ידו היה ראוי שיצטער עליה צער גדולה וכו' וכו'
ואיפה ה שלושה סימנים רחמנים ביישנים גומלי חסדים .
ועוד כתוב במקרא כל א....... וגר לא תענון ורש''י הק' מפרש שהם תשושי כוח ומובא בשם צדיקים שכל אחד במצב שלו שהוא תשוש כוח אסור לצערו כי ה' שומע צעקתו
אני מבולבל לחלוטין וכל הבית רוצים להתחזק בהשגחה שהכול יעבור ויהיה טוב,

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
חמישי, יוני 17 2021, 11:17
שלום רב,
בהתיחס לדברים (בלי להיכנס לאמיותתן כמובן)
נענה במשל.
גנב נכנס בלילה לבית של ראובן וגנב שם. מקרה מוכר לכולנו.
הגנב הוא בעל עבירה וישלם על הבחירה הרעה שלו, לפי מה שמגיע לו.
אבל מה אשם ראובן, ואפילו אם הוא שכח את הדלת פתוחה, מדוע הוא צריך להצטער על הבחירה הרעה של הגנב?
התשובה, שהיסורים צריכים לבוא על ראובן מאיזו סיבה שאינה בידיעתינו כלל.
רק שהקב"ה לוקח את הבחירה הרעה של הגנב, ומשתמש בה כדי ליסר את ראובן.
נמצא שכל הקשר בין הגנב לראובן, נולד מהבחירה הרעה של הגנב, ומרצון הבורא ליסר את ראובן.

בשולי הדברים, אני מאחל למי שנפגע שיהיה לו כח לעמוד בנסיון, ושבקרוב יראה את התועלת ממה שקרה. ואיך הכל מתהפך לטובה.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג