אדם שלא עשה שבע ברכות אחר חתונתו מה דינו?

אלעד
שלום רב.

אדם שלא עשה שבע ברכות אחר חתונתו מה דינו?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
חמישי, אוגוסט 28 2014, 15:26
שלום רב.

שבע ברכות חייב רק כאשר אוכלים אכילת לחם, ואם אדם לא עשה שבע ברכות בשבעת ימי המשתה אחר חתונתו, אזי פספס את הברכות, אוינו יכול לחזור אחר השבעה ימים ולעשות אז שבע ברכות.

בתודה.
The reply is currently minimized הצג