האם מותר להתארח במלון שמנקה גוי מנקה את החדר בשבת?

נועם
מלון שמתארחים בו בשבת.
מנקים לכולם החדרים בשבת ג”כ,
אא”כ שמים בפירוש שלט שאומר לא להפריע.
חלק מהניקוי זה לשאוב אבק, לסדר החדר, להחליף מגבות, להעביר סחבה על הרצפה לעיתים, וכו’.
מדובר בעובד גוי כמובן.
האם מותר לאפשר לגוי לנקות החדר בשבת, או שזה בעיה בשבת?

האם יש חילוק,
בין מצב שבו שמים שלט שקורא לנקות החדר, לבין מצב שלא שמים שלט [ אך כשלא שמים שלט, זה אומר כן לנקות בפועל במלון הזה, כי כדי שלא ינקו צריך ממש לשים שלט סירוב ]

כמובן שיש סדר פעולות קבוע,
שהגוי מחוייב לעשות בניקיון,
למשל לשאוב דווקא ע"י שואב,
שזה כמובן איסור שבת.

האם יש צד להקל,
כשהמלון בבעלות הנהלה יהודית.

תודה.

תשובה: האם מותר להתארח במלון שמנקה גוי מנקה את החדר בשבת?

הרב יורם סרי
לפני חודש
שלום רב,
אם לא שמים לו שלט, והוא מנקה אז לא צריך להפריע לו.
בברכה.

תשובה: האם מותר להתארח במלון שמנקה גוי מנקה את החדר בשבת?

הרב יורם סרי
לפני חודש
שלום רב,
אם לא שמים לו שלט, והוא מנקה אז לא צריך להפריע לו.
בברכה.
שאלה זאת עדיין לא נענתה