האם יש זמן לאיסור שנפל להיתר ובטל בשישים?

דוד
שלום,
אני יודע שההלכה היא שאם איסור נפל לתוך היתר, התבשיל מותר אם יש בהיתר פי שישים יותר מכמות האיסור. אמנם אני לא ראיתי התייחסות לזמן שלוקח לאיסור להתערב בתוך ההיתר : הדבר תלוי אם האיסור נוזלי או לא, וכן אם ההיתר נוזלי או לא, וכן הדבר תלוי בחום התבשיל. נראה לי ברור שדם או רוטב של איסור יתערב יותר מהר בתוך מרק רותח מחתיכת בשר בתוך תבשיל שיש בתוכו חתיכות גדולות של תפוחי או כרוב והתבשיל אינו על אש קטנה. האם בכל מקרה של ביטול בשישים, צריך להתחשב בכל הנתונים האלה או ניתן להתיר בכל אופן שהכמות של היתר גדולה פי שישים מכמות האיסור ? במקרה שהדבר אכן תלוי בכל זה, אשמח למקורות.
תודה

תשובה: האם יש זמן לאיסור שנפל להיתר ובטל בשישים?

הרב יורם סרי
לפני חודש
שאלת חכם חצי תשובה.
הדין של ביטול בששים נובע מביטול הטעם של האיסור בתוך ההיתר. כאשר איננו יודעים אם הטעם בטל, אזי לומדים מ"זרוע בשלה" שהטעם בטל בשישים. בזרוע של האיל שהביא הנזיר לבית המקדש, יש גיד הנשה, ומבשלים את הזרוע עם גיד הנשה, ויש 60 כנגד הגיד.
כלומר, העקרון הוא שהטעם בטל.
עוד ידיעה חשובה, שכל עוד שהאיסור ניכר, צריך להוציא אותו. כלומר אם מתערב איסור ורואים אותו, בין כי הוא מוצק לעומת התבשיל, בין אם הוא לא התערבב כל כך ורואים אותו, אזי קודם כל צריך להוציא מה שאפשר. והשאר בטל בשיישים.
וממילא מובן התשובה לשאלה. כל עוד האיסור ניכר, צריך להוציא. לא ניכר יותר, הטעם שלו בטל בשישים. אם יש חתיכה מהאיסור, אזי מלבד 60 צריך שיהיו עוד 2 חתיכות היתר בתבשיל כדי שיהיה ביטול של חד בתרי.
בברכה.

תשובה: האם יש זמן לאיסור שנפל להיתר ובטל בשישים?

הרב יורם סרי
לפני חודש
שאלת חכם חצי תשובה.
הדין של ביטול בששים נובע מביטול הטעם של האיסור בתוך ההיתר. כאשר איננו יודעים אם הטעם בטל, אזי לומדים מ"זרוע בשלה" שהטעם בטל בשישים. בזרוע של האיל שהביא הנזיר לבית המקדש, יש גיד הנשה, ומבשלים את הזרוע עם גיד הנשה, ויש 60 כנגד הגיד.
כלומר, העקרון הוא שהטעם בטל.
עוד ידיעה חשובה, שכל עוד שהאיסור ניכר, צריך להוציא אותו. כלומר אם מתערב איסור ורואים אותו, בין כי הוא מוצק לעומת התבשיל, בין אם הוא לא התערבב כל כך ורואים אותו, אזי קודם כל צריך להוציא מה שאפשר. והשאר בטל בשיישים.
וממילא מובן התשובה לשאלה. כל עוד האיסור ניכר, צריך להוציא. לא ניכר יותר, הטעם שלו בטל בשישים. אם יש חתיכה מהאיסור, אזי מלבד 60 צריך שיהיו עוד 2 חתיכות היתר בתבשיל כדי שיהיה ביטול של חד בתרי.
בברכה.
שאלה זאת עדיין לא נענתה