כיצד יחיד צריך להתפלל תפילת שחרית?

אורן פלאח
ברוך השם אני מנסה להתחזק בעבודת השם
רוצה לדעת מה סדר התפילה ליחיד
חלק מהימים אין זמן לתפילה מלאה, איזה חלקים חשובים יותר לקרוא?
תודה לרב

תשובה: כיצד יחיד צריך להתפלל תפילת שחרית?

הרב רועי בנימין
לפני חודש
שלום רב,
קודם כל אשריך שאתה מתפלל בכל בוקר תפילת שחרית שהיא התפילה החשובה ביותר ביום.
אם אתה לא יכול לקרוא את כל סדר התפילה עדיף לקרוא את מה שחשוב ביותר וזה מופיע בשולחן ערוך בדין המאחר לתפילה וכן מה שכתב מרן הבן איש חי בדין מי שמאחר לתפילה כיצד ינהג שלא יחסיר לפי הקבלה חלק מהתפילה.
דבר ראשון לומר ברכות השחר וברכות התורה, להתעטף בטלית ולהניח תפילין.
סדר התפילה הוא כך, ק"ש של קורבנות, יהי רצון של הקורבנות עד איזהו מקומן.
הודו עד ובנביאי אל תרעו, ברוך שאמר, מזמור אשרי, מזמור הללויה הללו ה' מן השמים, מזמור הללויה הללו אל בקדשו עד אחרי ויברך דוד. ישתבח. וברכת יוצר אור עד אחרי תפילת שמונה עשרה.
אם תוכל מכאן ואילך להמשיך את התפילה כרגיל כי ידוע שלאחר תפילת העמידה כל מה שאנו עושים זה להוריד שפע (ועד תפילה העמידה זה לעלות את השפע) ואם אין לך זמן תוכל לומר וידוי ושיר של יום ועלינו לשבח.
בברכה.

תשובה: כיצד יחיד צריך להתפלל תפילת שחרית?

הרב רועי בנימין
לפני חודש
שלום רב,
קודם כל אשריך שאתה מתפלל בכל בוקר תפילת שחרית שהיא התפילה החשובה ביותר ביום.
אם אתה לא יכול לקרוא את כל סדר התפילה עדיף לקרוא את מה שחשוב ביותר וזה מופיע בשולחן ערוך בדין המאחר לתפילה וכן מה שכתב מרן הבן איש חי בדין מי שמאחר לתפילה כיצד ינהג שלא יחסיר לפי הקבלה חלק מהתפילה.
דבר ראשון לומר ברכות השחר וברכות התורה, להתעטף בטלית ולהניח תפילין.
סדר התפילה הוא כך, ק"ש של קורבנות, יהי רצון של הקורבנות עד איזהו מקומן.
הודו עד ובנביאי אל תרעו, ברוך שאמר, מזמור אשרי, מזמור הללויה הללו ה' מן השמים, מזמור הללויה הללו אל בקדשו עד אחרי ויברך דוד. ישתבח. וברכת יוצר אור עד אחרי תפילת שמונה עשרה.
אם תוכל מכאן ואילך להמשיך את התפילה כרגיל כי ידוע שלאחר תפילת העמידה כל מה שאנו עושים זה להוריד שפע (ועד תפילה העמידה זה לעלות את השפע) ואם אין לך זמן תוכל לומר וידוי ושיר של יום ועלינו לשבח.
בברכה.
שאלה זאת עדיין לא נענתה