האם אני לוי?

שי בן אינה אלישע
שלום הרב לפני מספר ימים דודי מצא את התעודת פטירה של סבא רבא שלי מצד אבא ושם אביו קרוי בשם אברהם הלוי. הסבתא טוענת שהוא לוי, אין עוד עם מי לברר.
האם אני לוי? אם כן מה הדין עכשיו?

תשובה: האם אני לוי?

הרב יורם סרי
לפני 3 חודשים
שלום רב,
צריך לברר טוב, ולמעשה כמעט ואין נפקא מינה בזה אם אתה לוי או לא.
בברכה.

תשובה: האם אני לוי?

הרב יורם סרי
לפני 3 חודשים
שלום רב,
צריך לברר טוב, ולמעשה כמעט ואין נפקא מינה בזה אם אתה לוי או לא.
בברכה.
שאלה זאת עדיין לא נענתה