האם צריך לומר את הפסוקים שלאחר התפילה עם טלית ותפילין?

יהונתן
ראיתי אצלי בסידור שיש המשך אחרי עלינו לשבח של תפילת שחרית בסידור ההמשך: ויאמר אם שמוע, אל תירא מפחד פתאום, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ויאמר לה אלקנה, כה אמר ה', י''ג עיקרים, עשר זכירות, רבונו של עולם יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון, אנא אל רחום וחנון.
אז השאלה שלי: איך קוראים(עם תפילין/טלית או בלי אחרי התפילה וקיפלתי את הטלית והתפילין?) את כל פסוקים האלו?

תשובה: האם צריך לומר את הפסוקים שלאחר התפילה עם טלית ותפילין?

הרב יורם סרי
לפני חודש
שלום רב,
פסוקים אלו הם סגולה לקבלת תפילה ולשמירה וכו' ואחרי עלינו לשבח אפשר להוריד טלית/תפילין ולא חייב לקרוא את הפסוקים האלה עם טלית/תפילין.
מ"מ נכון ללמוד קצת עם טלית/תפילין וזה מביא הרבה קדושה.
בברכה.

תשובה: האם צריך לומר את הפסוקים שלאחר התפילה עם טלית ותפילין?

הרב יורם סרי
לפני חודש
שלום רב,
פסוקים אלו הם סגולה לקבלת תפילה ולשמירה וכו' ואחרי עלינו לשבח אפשר להוריד טלית/תפילין ולא חייב לקרוא את הפסוקים האלה עם טלית/תפילין.
מ"מ נכון ללמוד קצת עם טלית/תפילין וזה מביא הרבה קדושה.
בברכה.
שאלה זאת עדיין לא נענתה