קטגוריות לשאלות ותשובות

שאלות בהלכה

halaha

שו"ת בנושא הלכה כגון הלכות ברכות, שבת, כשרות ועוד.

שאלות בהשקפה

drasha

שו"ת בנושא השקפה כגון לימוד תורה, הנהגות ועוד.

שאלות ביהדות

drasha

שו"ת בנושא יהדות כגון תנ"ך, מדרשי חז"ל, בריאת העולם ועוד.

שאלות חדשות

1
תגובות
האם מותר לגלח את הזקן גם במכונה ללא הכשר?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם המתכון המוציא או מזונות?
קטגוריה: הלכות ברכות
1
תגובות
עד מתי אסור לזרוע? שנת השמיטה מתי מסתיימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
אמונה ובחירה
קטגוריה: שאלות בהשקפה
1
תגובות
האם מותר להשתמש בשמות של הבורא?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
בריאת העולם
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
כמה פעמים צריך להתענות בשביל תיקון עוונות?
קטגוריה: צניעות וקדושה