קטגוריות לשאלות ותשובות

שאלות בהלכה

halaha

שו"ת בנושא הלכה כגון הלכות ברכות, שבת, כשרות ועוד.

שאלות בהשקפה

drasha

שו"ת בנושא השקפה כגון לימוד תורה, הנהגות ועוד.

שאלות ביהדות

drasha

שו"ת בנושא יהדות כגון תנ"ך, מדרשי חז"ל, בריאת העולם ועוד.

שאלות חדשות

1
תגובות
מספר שאלות על לימוד חק לישראל...
קטגוריה: לימוד תורה
1
תגובות
האם מותר לפרסם לא לאכול במסעדה מסויימת?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מדוע הקב"ה לא ברא את העולם בשלימות?
קטגוריה: הנהגת הבורא
1
תגובות
מתי מברכים 'אשר יצר' באמצע סעודה?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
מה התועלת בנר נשמה?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
חלמתי על אבי ביום כיפור, מה זה אומר?
קטגוריה: שאלות ביהדות
1
תגובות
יצירת הבריאה
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל
1
תגובות
האם מותר להדליק נורה ביום טוב ?
קטגוריה: שאלות בהלכה