ביאור נפלא על תפילת ראש השנה ובפרט תפילת מוסף, סדר מלכויות זכרונות ושופרות ועוד.
קטגוריה: מועדים
סיפור חזק על מלך אחד שבנו הכעיס אותו עד מאוד, והמלך החליט עם שריו לשלוח אותו לעבוד קצת באחד הקיבוצים כאחד מאנשי הקיבוץ. והנה המלך לאחר חצי שנה מגיע לבקר את בנו, אבל מה בנו מבקש ממנו?
קטגוריה: נקודה למחשבה
אנחנו צריכים לדעת שעל כל דבר צריכים להתפלל, ולא רק על הדברים הגדולים אלא אפילו על הדברים הקטנים, ואם אדם ירגיל את עצמו לכך יראה רק ישועות ועוד לפני שיתפלל כבר יקבל.
קטגוריה: נקודה למחשבה
סיפור מרגש על ניצול שואה שאמר קדיש לאחר המלחמה - מה הוא ביקש לפני הקדיש...
קטגוריה: נקודה למחשבה
מה עושה מי שהתפלל תפילת חול בשבת? וכיצד עושים תפילת תשלומים בשבת?
קטגוריה: הלכות שבת
האם טוב לעלות הפטרה לעילוי נשמות ההורים, האם כהן יכול לעלות מפטיר ועוד.
קטגוריה: הלכות שבת
כשאנחנו מתפללים כל תפילה מקדמת אותנו לקבלת התפילה, כמו שאדם קונה חפץ בעולם הזה ויש לו מחיר, כך גם בעולם הבא כל בקשה יש לה מנין תפילות, ואין לנו להתייאש.
קטגוריה: נקודה למחשבה
בכח התפילה אנחנו יכולים לבטל את הגזירות מעם ישראל, לכל אחד יש את הכח הזה בידיים, ושאנחנו מתפללים לא לחשוב רק עלינו אלא גם על אחרים.
קטגוריה: הליכות מוסר
שאדם יהיה לפניו תמיד "שיותי השם לנגדי תמיד" הוא יבין שאבא לא עושה לבן שלו משהו רע, וגם אם זה נראה רע זה הטוב ביותר בשבילנו.
קטגוריה: הליכות מוסר
כיצד עולים לתורה בשבת? האם מועיל עלייה לתורה למי שנפטר לו קרוב? מתי עולה חתן בר מצווה לתורה?
קטגוריה: הלכות שבת
עמוד 1 מתוך 22