קובי לוי

קובי לוי

שני, 23 מאי 2016 09:17

מתחת לעץ החרוב

כמה חסד אפשר לעשות בעולם הזה אפילו אם אנשים שאיננו מכירים. והקב"ה מחזיר לאדם לפי טובתו שעשה עם הבריות.
שלישי, 17 מאי 2016 09:16

כרטיס אדום

כל הטורח בערב שבת אוכל ביום שבת אבל מי שאינו טורח בערב שבת אינו אוכל בשבת. כמה משפט זה חוצב לנו את החיים בעבודת השם לא לשבת ולהעביר את חיי היום יום שלנו.
שני, 28 מרס 2016 15:32

הנהג החטוף

מצוות ברית מילה כל כך גדולה ומרוממת שמשפיעה שפע גדול של סייעתא דשמיא וברכה, לכל העוסקים בה.
שלישי, 15 מרס 2016 11:16

חילול השם בקוברניצה

מידה בסיסית בעבודת האדם היא להבין שהכל מה' יתברך וכל מה שנגרם לנו בעולם הזה היינו מה' יתברך ששולח לנו ע"י שליחיו.
שני, 15 פברואר 2016 09:02

נחת אמיתי

כל אחד או אחת הדבר הראשון שהוא רוצה מבניו ובני בניו שיהיה לו מהם נחת. אבל מהסיפור הזה נלמד שנכון שיש שהרבה זוכים לומר את הביטוי יש לי נחת מבניי, אבל מהו הנחת האמיתי?
שלישי, 09 פברואר 2016 17:08

להיות ספורטאי

שכר שיחה נאה של אישה שעולמה זה רק חיי ספורט הביא אותה להיכנס בדלת הקדמית לעולם הנצח.
שני, 01 פברואר 2016 15:11

דמעות של שבת

כמה חשוב מאוד לדאוג לא לפגוש בזולת אפילו בלי שימת לב, שיכול לעשות פגיעה בליבו של האדם לתמיד
שני, 25 ינואר 2016 09:07

אפקט האבן והשלולית

כשאנחנו זורקים את האבן לשלולית גם שהיא נעלמה מאתנו, היא משאירה רושם למרחקים. כך האדם שמוסר נפש ושומר על עצמו בקדושה גם שאיננו רואים את התוצאה, היא משאירה רושם למרחקים.
שלישי, 12 ינואר 2016 08:42

סמינר רוחני

ניצוץ של רוחניות התחיל בתוך ליבה של בת ישראל להתקרב ליהדות בזכות צדקותה של אימותיה.
שני, 04 ינואר 2016 16:19

כסף קל

מי שמחפש כסף קל יכול למצוא את עצמו בסופו של דבר מתקרב לבורא העולם...
עמוד 3 מתוך 4