מי שמקבל על עצמו את מלכות המלך חוץ ממשהו אחד - לא המליך את המלך כלל! כך גם במלכות שמים...
קטגוריה: ימים נוראים
פתיחה לסדרת מעלת המוסר והביקורת - כמה חשוב לאדם לחיות עם ביקורת בונה.
קטגוריה: מעלת המוסר
המוסר הוא החשוב ביותר אצל האדם כי ללא מוסר האדם הולך לאבדון.
קטגוריה: מעלת המוסר
לימוד המוסר עם ניגון הוא מחבר את הנשמה אל תוך המוסר כי הניגון שורשו בעולמות העליונים גבוה מאד.
קטגוריה: מעלת המוסר
איך עובדים עלינו הפרסומות - על ידי קביעות, כך אנו צריכים לבקר את עצמנו!
קטגוריה: מעלת המוסר
כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן - ולכן מי שחי והנשמה בקירבו חייב ליתן אל ליבו לתקן מידותיו.
קטגוריה: מעלת המוסר
המידות המגונות של האדם משחיתים אותו וגם אם נחפש בתוכנו לא נמצא אדם כראוי.
קטגוריה: מעלת המוסר
כלל גדול בחיים לשאוף תמיד למעלה וככה אדם מבקר את עצמו בצורה החיובית ביותר.
קטגוריה: מעלת המוסר
עיקר האדם לעמל יולד ורק עם עמל גודלים ועולים, וזה הגדרות והמכשולים שמחזק את החיילים.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 31 מתוך 31