הרצאה בנושא פלאי הבריאה, עם קצת התבוננות זוכים לראות ולהרגיש את השם יתברך בכל מקום.
קטגוריה: יהדות
רבי חנניה סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו.
קטגוריה: פרקי אבות
ארבעה דברים קורעים את גזר דינו של האדם מרעה לטובה, והם צדקה, תפילה ושינוי השם.
קטגוריה: דברי הרב
הרצאה חזקה על מעשה בראשית ואמונה, איך אפשר למצוא את הקב"ה בבריאה ולהגיע לאמונה.
קטגוריה: יהדות
טעם מצוות שנת השמיטה, מדוע אנו צריכים להפקיר את הקרקע בשנת השמיטה.
קטגוריה: שנת שמיטה
היצר הרע מכשיל את האדם בעבירה רק כדי לייאש אותו, אבל אם האדם לא יתייאש ויזכה לתשובה אמיתית - אף אחד לא יכול לעמוד במחיצתו.
קטגוריה: דברי הרב
למה באתי לעולם? מה תפקידי ומה חיי? שאלה שכל יהודי שואל את עצמו לפחות פעם בחיים - בסרט הזה יענה לכם הרב יוסף מזרחי על כל השאלות.
קטגוריה: סרטונים מחזקים
הנשמה שבאדם היא רוחנית והאוכל שלה זה רק רוחניות, וכל מי שנותן לה אוכל גשמי כמו הנאות ותאוות היא נשארת ריקנית.
קטגוריה: דברי הרב
בן תורה חי חיים אחרים לגמרי, החיים שלו הם חיים רוחניים שלא נתפסים באדם שלא לומד תורה.
קטגוריה: שיחת השבוע
אדם חי עשרים או שלשים שנה בצד אחד של המטבע, אולי תנסה לבדוק גם את הצד השני?
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 44 מתוך 50