הרב רועי גנון

הרב רועי גנון

שלישי, 21 יולי 2020 15:24

איסור שתיית מים בתקופה

מהי 'תקופה' ומדוע אסור לשתות מים בתחילת התקופה, ומה יעשה מי שצמא ורוצה לשתות?
שני, 05 מרס 2018 08:34

משנה כד

הוא היה אומר: הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון, לידע להודיע ולהיודע, שהוא אל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדין הוא העד, הוא בעל הדין, הוא עתיד לדון, ברוך הוא שאין לפניו לא עולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד, שהכל שלו, ודע שהכל לפי החשבון, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך, שעל כרחך אתה נוצר, ואל כורחך אתה נולד, ואל כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
אם הסתפק אם קרא קריאת שמע האם צריך לחזור ולקרוא? אם באמצע קריאת שמע התבלבל במילים מאיפה צריך לחזור ולקרוא??
שלישי, 06 פברואר 2018 09:07

כוונה בשמע ישראל

אם לא כיוון בפירוש המילים של פסוק שמע ישראל האם יצא ידי חובה? ומה הדין אם לא כיוון בפירוש המילים של פסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"? ומה הדין בספק?
שלישי, 06 פברואר 2018 08:58

משנה כב

רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה, והתאוה, והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.
שני, 22 ינואר 2018 08:47

ישיבה ועמידה בקריאת שמע

האם מותר לקרות קריאת שמע שהוא מהלך? ומה הדין למי שנוהג ברכב? האם רשאי לעמוד בקריאת שמע של ערבית? ומה הדין לקרוא קריאת שמע שהוא פרקדן?
שני, 22 ינואר 2018 08:45

משנה כא

אלישע בן אבויה אומר: הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק, רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי אומר: הלומד מן הקטנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו, והלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן.
שלישי, 16 ינואר 2018 09:00

דקדוק בקריאת שמע

באיזה אותיות יש להפריד בין הדבקים? האם מותר לקרוא קריאת שמע פעמים? ואם יש הבדל בין שקוראה מילה מילה או פסוק פסוק?
שלישי, 16 ינואר 2018 08:53

משנה כ

שמואל הקטן אומר: "בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה' ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו".
רביעי, 03 ינואר 2018 08:55

משנה יט

רבי שמעון בן אלעזר אומר: אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.
עמוד 1 מתוך 26