הרב רועי בנימין

הרב רועי בנימין

ראשון, 29 ספטמבר 2013 18:45

פרשת בראשית - תכלית הבריאה

למה השם ברא את העולם כולו מדויק בתכלית? למה ההשקעה הגדולה מהעולם הזה? אין זה אלא שיש תכלית אמיתית לבריאת העולם והיא התורה.
שלישי, 03 ספטמבר 2013 17:29

פרשת וילך - הסתר בתוך הסתר

שהבעל שם טוב הגיע לפסוק ואנכי הסתר אסתיר פני - היה בוכה ואומר לעתיד לבוא יהיה הסתר בתוך הסתר ואי אפשר יהיה לראות את השם אלא באמונה גדולה.
מה קורה שזורעים שקל? הקדוש ברוך הוא מצמיח לאדם ישועה - כי כל מה שאדם עושה - לעצמו עושה!
שני, 13 ינואר 2014 10:50

פרשת יתרו - לשמוע לגדולים

למה יתרו חזר לביתו, מדוע לא שומעים בהמשך עליו? לימוד מוסר מאלף כמה חשוב לשמוע לגדולי הדור!
שני, 06 ינואר 2014 09:46

פרשת בשלח - קריעת ים סוף

מדוע קשים זיווגו של האדם ופרנסתו של האדם כקריעת ים סוף? ולמה חכמים המשילו אותם לים סוף?
שני, 23 דצמבר 2013 14:43

פרשת וארא - כח העידוד

כח של עידוד כל כך גדול אשר כולם צריכים לו, גדולים וקטנים...
מיהו משה רבנו וכיצד זכה להיות נותן התורה - אין זה אלה שראה בסבל של אחיו היהודים.
ראשון, 08 דצמבר 2013 15:37

פרשת ויחי - סוד הנשמה

מהי הנשמע ואיך היא מורכבת, עניין גדול ונורא שביאר האור החיים הקדוש מהי הנשמה...
ראשון, 17 נובמבר 2013 17:34

פרשת וישב - להסתכל קדימה

לחשוב קדימה, יהודי תמיד צריך להסתכל קדימה עם הראש למעלה ולדעת רק להתקדם.
ראשון, 03 נובמבר 2013 14:19

פרשת ויצא - מעלת הוויתור

גודל מעלת שכרו של מי שמוותר - לעולם אדם לא מפסיד מויתור!
עמוד 2 מתוך 3