כמו שברכב יש מנורות בטיחות כך גם אצל האדם יש סימנים המראים את המצוות והעברות שהוא עושה.
קטגוריה: קדושת האדם
עמוד 4 מתוך 4