אדם שיש לו יראת שמים זוכה לצלם אלוקים אבל אדם שאין לו יראת שמים יכול לקבל צלם של חיה או שרץ.
קטגוריה: יראת שמים
דיני איסור מעונן ומנחש, האם מותר להטיל גורל או להאמין לאמונות תפלות, האם מותר להשתמש ברפואות של המזרח הרחוק ורפואות על טבעיות.
קטגוריה: מצוות שונות
למה בכל פעם שאנו לומדים תורה אנו מתנדנדים אבל אם נלמד מקצועות חול זה יהיה אחרת, האם יש משהו עמוק בלימוד התורה.
קטגוריה: מושג יהודי
ישנם נשמות מאד זכות שהם צריכים לקבל יסורים בעולם הזה, ויש נשמות שיעשו עבירות חמורות יותר ויקבלו פחות יסורים.
לכל אדם יש רמזים בפנים שמעידים עליו דברים פנימיים ורוחניים גבוהים מאד.
קטגוריה: נקודה למחשבה
קטע חזק בענייני סודות וקבלה, כל יהודי יש לו נשמה שונה מהאחר שיש בעלי נשמות גבוהות במיוחד.
קטגוריה: נקודה למחשבה
יש הרבה סוגים של נשמות היורדות לעולם הזה בכמה סוגי גילגולים, חי צומח ובדומם, ואין לנשמה צער גדול מזה היורדת בחיות טמאות ודברים טמאים.
קטגוריה: שבט מוסר
היסורים שמגיעים אל האדם בעולם הזה הם מתנה גדולה ואף שהם נראים רעים הם טובה נצחית לנשמה.
התורה הקדושה היא לא סתם מקצוע חולין אלא היא אורות עליונים שהקב"ה הטמיע בתוכה ומי שלומד בה זוכה להרגיש את אותם אורות קדושים.
קטגוריה: דברי הרב
האדם צריך להיות קדוש וטהור, ולקדש את כל איבריו ולהיות מנורה טהורה של שבעה קנים.
קטגוריה: קדושת האדם
עמוד 1 מתוך 4