נלמד מפרשת תרומה כיצד צריך לתת צדקה לכבוד השם וכל מי שנותן מקבל כפליים.
קטגוריה: פרשת שבוע
כיצד נוכל לבחון אם הבית שלנו אכן קדוש והשכינה הקדושה יכולה לשרות בו...
קטגוריה: מבט לחיים
כשאדם בא ונותן מעצמו הוא בעצם לוקח בשבילו שמירה ברכה והצלחה בעולם הזה. כמה חשובה מצוות צדקה.
קטגוריה: אור הפרשה
נלמד מפרשת השבוע על כלי המשכן מה כל כלי רומז לנו להתחזק בעבודת השם.
קטגוריה: פרשת שבוע
הרבה פעמים אצל בעלי תשובה ישנה את הקפיצה לדרגות מרוממות שאינם שייכים לשם ואינם שמים לב לסולם בעבודת ה' ולשלבים בהם אנו צריכים להתחיל לעבוד.
קטגוריה: שיחת השבוע
עם ישראל מצויים לבנות את המשכן, אנו לומדים שצריך לנצל את כל הכוחות בבריאה לעבודת השם.
קטגוריה: פרשת שבוע
נתינת התרומה למשכן הייתה רק ע"י נתינה בלב, כך עבודת השם תהיה רק מכל הלב.
קטגוריה: פרשת שבוע
עיקר בניינו של האדם תלוי בעמל ויגיעה.
קטגוריה: פרשת שבוע
מה קורה שזורעים שקל? הקדוש ברוך הוא מצמיח לאדם ישועה - כי כל מה שאדם עושה - לעצמו עושה!