מפרשת השבוע אנחנו למדים על ההתמודדות עם הניסיונות, למרות שיש חושך גדול אבל מיד לאחריו מגיעה הזריחה שתרוממת אותך ותאיר לך את הדרך.
קטגוריה: אור הפרשה
מדוע הקב"ה עשה את יצחק דומה לאברהם, מה רצו ליצני הדור לצחוק על יצחק אבינו?
קטגוריה: פרשת שבוע
יצר הרע כל הזמן העבודה שלו להרוס לנו, לקלל לנו את הכל. אבל אנחנו צריכים להתחזק שכל אחד יכול גם הרחוק ביותר להגיע למקומות הגבוהים ביותר.
קטגוריה: אור הפרשה
מה ההבדל בין כיבוד ההורים של יעקב לכיבוד ההורים של עשו, ומה אנו יכולים ללמוד מכך לכבד יותר טוב את הורינו.
קטגוריה: מבט לחיים
תפקידם של ההורים - לגדל ולרומם את הילדים שיהיו בנויים לעבודת השם מקטנות.
קטגוריה: פרשת שבוע
מעלת התפילה כל כך מרוממת וחשובה בשמים ומוטל עלינו להתחזק בה שה' כל כך אוהב את תפילתם של ישראל.
התורה מלמדת אותנו שהדרך של האבות - היא הדרך הבטוחה ביותר שאפשר ללכת דרכה.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע יצחק אהב את עשו? וכי הוא לא ידע שהוא רשע? וכיצד רבקה ידעה זאת? כל התשובות בהרצאה אחת שתבאר לנו את פרשת השבוע תולדות.
בפרשה מסופר שיצחק חפר באר ורועי גרר רבו עם רועי יצחק על אודות הבאר, נלמד מכאן לקח חשוב לחיים.
קטגוריה: פרשת שבוע
מפרשת השבוע נלמד כמה מעלתה של התפילה רבה שאפשר לשנות את הטבע.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2