ברגע שאנו פונים לבורא עולם, למרות שזה קשה מיד זוכים לקבל את הישועה, ואין דבר כזה שהחושך מפריד בנינו לבורא עולם.
קטגוריה: אור הפרשה
כיצד הצליחו עם ישראל לשמור על זהות יהודית בארץ מצרים, מהם הדברים שהקפידו עליהם ביותר?
קטגוריה: פרשת שבוע
חובת ההשתדלות של היהודי היא לא בדברים הגשמיים אלא בתפילה ובזעקה מתוך קירות ליבו הטהור.
קטגוריה: מבט לחיים
רק על ידי יראת שמים זוכים לחיי עולם הבא ולעבור את הפרוזדור בעולם הזה בשלום.
קטגוריה: פרשת שבוע
נלמד ממשה רבינו, שזכה להיות הנביא הגדול של עם ישראל בזכות דבר אחד - נשא בעול עם אחיו היהודים והצטער בצערם.
קטגוריה: מבט לחיים
ישנה גלות הגוף שבה היו עם ישראל בזמן שעבוד מצרים אבל יש גם גלות הלב שיכולה להיות בכל זמן.
קטגוריה: פרשת שבוע
כמה חשוב לנו לשמור על הגחלת שקיבלנו במסורת מאבותינו ולהמשיך לדאוג לשלא תכבה להמשך דורותינו
היסוד של תעצומות נפש וכוחות אדירים טמון באדם רק השאלה היא כמה באמת אנחנו רוצים ומתשדלים כל אחד לפי דרגותיו
קטגוריה: שיחת השבוע
כל יהודי מוטלת עליו החובה להתבוננן בדרכי השם בעולם.
קטגוריה: פרשת שבוע
הרוחניות והגשמיות שבאדם, איך אבותינו הקדושים השתמשו בהם ואיך אנחנו צריכים להשתמש בהם בצורה נכונה.
עמוד 1 מתוך 2