מה אנו צריכים ללמוד מנח הצדיק, כיצד נזכה להיות נוחים גם בבין אדם למקום וגם בבין אדם לחברו.
קטגוריה: פרשת שבוע
מפרשת השבוע אנו למדים כמה חשוב עניין של חסד, לעזור לשני ובמיוחד לעזור לבני הבית, כמה חשובה ועצומה מעלתה של החסד שחייבת להיות כל רגע בעולם.
קטגוריה: אור הפרשה
כמה יש לנו ללמוד מפרשת השבוע שלהיות אדם צדיק וירא שמים זה לא רק בלהיות נח לבורא עולם אלא גם לדעת להיות נח לבריות.
כמה זכות שנראת חובה היא להתחשב ולעזור לזולת - סיפור חזק ומרגש על התחשבות בזולת שגרמה לישועות.
מה חטאו דור הפלגה ולמה רצו לבנות מגדל? ביאור מדהים על מה מקפיד השם יותר אם על עבירות של בין אדם לחברו או בין אדם למקום.
סיפור דור המבול הוא לא עבר ונגמר אלא הוא מלמד אותנו בכל שנה לקח חשוב...
קטגוריה: פרשת שבוע