האם יש גלגולי נשמות היום, מדוע ישנם אנשים שמקבלים 'עקיצות' על לא עוול בכפיהם?
קטגוריה: פרשת שבוע
מפרשת השבוע אנו צריכים ללמוד שאם אנו בוטחים רק בהקב"ה, אז הקב"ה עונה לנו מיד. בגלל שזה מגיע מתוך מקום שאין עוד מלבדו.
קטגוריה: אור הפרשה
כמה חייב ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ולהרגיש את רגשותיו של הזולת.
קטגוריה: פרשת שבוע
בתורה הקדושה יש דינים מאד דקים שנלמד מהם להרגיש בצער הזולת ולכבד אותו.
קטגוריה: פרשת שבוע
אברי האדם אחראים על המעשים שלו וגם נענשים על החטאים שלו.
קטגוריה: פרשת שבוע
כמו שעשרת הדברות ניתנו לנו בהר סיני בקולות וברקים כך גם כל משפטי התורה והלכותיה נתנו לנו בהר סיני.
קטגוריה: פרשת שבוע
בפרשה נלמד כמה חשוב להזהר בבין אדם לחברו שאפילו שנפגע חבר ללא כוונה זה אש.
דיני בין אדם לחברו הם חלק בלתי נפרד מהתורה הקדושה.
קטגוריה: פרשת שבוע