מדוע יוסף נאסר עוד שנתיים בכלא, מדוע פרעה חלם חלומות במשך שנתיים, האם יש קשר ביניהם?
קטגוריה: פרשת שבוע
מפרשת השבוע אנו למדים שאם אנו יודעים שהניסיון מגיע מבורא עולם ואין רוע בעולם אז הכל טוב, אז נוכל להצליח לעבור את כל הקשיים שלנו בקלות ובאמונה שלימה.
קטגוריה: אור הפרשה
אדם שיש לו עין טובה והסתכלות טובה על העולם זה מידה מיוחדת ומשפיעה על חיינו להיות שמחים במה שיש לנו
דרכי ההשגחה העליונה מולפאים ונסתרים מאיתנו, אם רק ננסה להתבונן נזכה לאמונה ברורה בקב"ה.
קטגוריה: פרשת שבוע
חכמתו של האדם נמצאת גם במוחו וגם בליבו רק שהמח מפעיל את החכמה והלב לוקח אותה לרצונותיו ותאוותיו, וכמה רצוי לפנינו לנקות את ליבנו.
מדוע יוסף נענש על שעשה השתדלות מועטת? והאם באמת ההשתדלות שעשה הועילה לו או שרק קלקלה לו?
כל מה שקורה בעולם הוא בגזרתו של הבורא וזה החיוב שלנו להאמין שהכל מאיתו יתברך.
קטגוריה: פרשת שבוע
חנוכה הוא חג המסמל את הטהרה של עם ישראל ולכן עיקר הנס על השמן הטהור
קטגוריה: שיחת השבוע