מדוע הקב"ה ניסה את אברהם בעשרה נסיונות, ומה אנו זכינו בזכות שעמד אברהם בכל הנסיונות?
קטגוריה: פרשת שבוע
אדם שעומד בניסיונות ולוקח את כל כוחותיו שמקבל מבורא עולם להתגבר עליהם, יזכה לגדולה ולניסים מעל הטבע, אבל אם אינו עומד בניסיונות יורד במעלות השם.
קטגוריה: אור הפרשה
כמה יש לנו ללמוד מפרשת השבוע את הזהירות בהשפעת הסביבה שהיא הרס וחורבן לבנייתו של אדם ובערכו הפנימי, ומוטל עלינו להבין את החשיבות בכך.
קטגוריה: שיחת השבוע
מהו הסוד שיש בעם היהודי שבזכותו אנו קיימים ונשארים לנצח - בואו נכיר את סוד האמונה.
קטגוריה: מבט לחיים
אברהם אבינו היה הצדיק בדור ורק הוא יכל להשפיע על סביבתו אוירה של קדושה.
קטגוריה: פרשת שבוע
כמה מיוחדים ענו עם ישראל שיש לנו זכות אבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ששומרים עלינו ומליצים עלינו יושר בכל דור ודור
על מנת לזכות לתורה צריך לנטוש את כל העבר ולהקריב אותו לבורא עולם.
קטגוריה: פרשת שבוע
מיהו אברהם אבינו ומה חיפש בעולם, הרצאה מרתקת על כבוד שמים