לוחות הברית מסמלות לנו את האיחוד בכל המצוות.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע חטאו וירדו עם ישראל למצב כזה ומה גרם להם להדרדרות הרוחנית?
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 2 מתוך 2