הידעת שיתרו היה אפיפיור ענק שרבים הלכו בעבקותיו? מדוע חיפש יתרו את האמת?
קטגוריה: פרשת שבוע
מפרשת השבוע אנו למדים על מעלת שמיעת האוזן, כמה חשוב להיות מהאנשים ששומעים ומקבלים, ולא להיות מאותם ששומעים ולא מקבלים את המוסר. וכך אנו זוכים על ידי השמיעה להגיע לגדולה.
קטגוריה: אור הפרשה
כיצד עם ישראל התכוננות לקבלת התורה ומה אנו צריכים ללמוד מכך...
קטגוריה: פרשת שבוע
מה מיוחד בחג ט"ו בשבט ומה הוא בא ללמדנו, הרצאה חזקה מה הקשר בין האדם לבין האילן.
קטגוריה: חגים ומועדים
שורש החטא מתחיל במחשבה כי גם מי שפוגם במחשבה כבר עבירה גדולה תחשב.
קטגוריה: פרשת שבוע
חובה על כל הנבראים בבריאה להכיר במציאות השם ובכוחו הגדול.
קטגוריה: פרשת שבוע
בפרשת השבוע התורה פותחת על יתרו ומציין את המעלה שבו וישמע יתרו מה שמועה שמע ובה. כמה מחייבת מידה זו מאיתנו לשמוע ולתהבטל לרבותינו בכל דבר במהלך חיינו.
קטגוריה: שיחת השבוע
נלמד מפרשת יתרו איך למצוא מנהיג אמיתי, מה משה רבנו חיפש במנהיגים שינהיגו את עם ישראל.
ננסה להבין את עומק סוגיית ים סוף, כיצד נקרע הים ומה חזר לקדמותו, לאחר שהים התייבש.
קטגוריה: רבנים אורחים
בעולם הרוח לא קיימים מגבלות הטבע, כך ראו אבותינו ניסים ונפלאות במעמד הר סיני.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2