במה השם בירך את אברהם, האם אברהם אבינו היה עשיר גדול או שהייתה לו עשירות אחרת?
קטגוריה: פרשת שבוע
הקב"ה מחכה לתפילה שלנו, לשמוע אותנו, למרות שהוא יודע שאנו צריכים את מה שאנו מבקשים בכל זאת הוא רוצה שנבקש ממנו ונאמין בכך, ואז נקבל ממנו יתברך ויושיע אותנו.
קטגוריה: אור הפרשה
מהו המבחן שצריך לעשות כדי למצוא את הזיווג המתאים בשבילך?
קטגוריה: מבט לחיים
גם אנחנו יכולים להאמין שאם אחרנו את האוטובוס או נפל לנו חפץ ונשבר זה לטובתנו ובהשגחה פרטית מעם הבורא.
קטגוריה: מבט לחיים
השפעת קדושת השבת והאמונה לכל השבוע ולכל הדורות הבאים אחרינו.
קטגוריה: פרשת שבוע
מידה מיוחדת באדם להיות שמח בחלקו במה שהקב"ה נתן לו ולהודות על כך שינם עוד רבים בעולם שגם את זה אין להם.
אם עפרון היה יודע מה הוא מפסיד שהוא לוקח כסף מאברהם - היה מתחרט על זה כל ימי חייו.
קטגוריה: פרשת שבוע
מיהו עפרון ולמה הוא מוזכר בתורה? הרצאה חזקה על מידת עין טובה ועין צרה.
שרה אמנו מלמדת אותנו לעמוד בכל נסיונות החיים.
קטגוריה: פרשת שבוע
החיים שלנו יכולים להיות מלאי ערכים אם רק נדע שיש לנו שתי חלקים, חיי הרוח וחיי החומר.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2