מה יותר חשוב, לקבל גילוי אלוקי מהשם או להכניס אורחים? אם חשבנו שגילוי אלוקי כנראה שאברהם חשב אחרת...
קטגוריה: פרשת שבוע
בדור הזה שאנו נמצאים בתוך ההסתרה כל מי שמדבר בדברי אמונה הקב"ה כותב אותו בספר הזכרון, לקחת את הדרך של התורה ולהתקדם איתה צעד אחר צעד עד שמגיעים ליעד.
קטגוריה: אור הפרשה
נלמד מדרכי השם שהגיע לאברהם אבינו ביום השלישי למילתו לקיים ביקור חולים - כמה חשובה מצווה זו.
קטגוריה: מבט לחיים
כיצד יצחק אבינו זכה לפשוט את צוארו להעקד עבוד השם יתברך - אין זה אלא כח החינוך הטהור של אברהם.
קטגוריה: פרשת שבוע
כל סולם ההתרוממות של האדם בעבודת השם היא ההשתוקקות והרצון למצוות.
כמה נשכח מאיתנו כוחה של תפילת ובמיוחד תפילתם של גדולי ישראל שבדורות הקודמים גם על בעיות בגשמיות היו נגשים לתפילתם של גדולי ישראל.
קטגוריה: שיחת השבוע
צריך לקיים את מצוות השם ללא שאלות, אלא באמונה אמיתית שהמצוות הם התכלית שלנו בעולם הזה.
קטגוריה: פרשת שבוע
בפרשה נלמד מקצת דרכיו של אברהם אבינו - בואו נלמד לעצמנו מדרכי אבות.
קטגוריה: פרשת שבוע
מיהו האדם שבך ומדוע יש אנשים שהם מתנהגים כמו סתירה פעם כך ופעם כך?
קטגוריה: שיחת השבוע
מעלת הנסיונות, מדוע מביא השם עלינו נסיונות קשים ומה אנו אמורים ללמוד מכך?