מפרשת השבוע אנחנו למדים שאין לנו לפחד משום דבר הקורה אלא לסמוך על בורא עולם שהוא עושה את הטוב ביותר בשבילנו, ואם קיבלנו את הרע באהבה השם מסיר ממנו את הרעה.
קטגוריה: אור הפרשה
מה רצה יעקב אבינו לברך את השבטים, ממה אנו צריכים להזהר ביותר?
קטגוריה: פרשת שבוע
מאחד הנקודות החשובות שיוסף הצליח להרגיע את אחיו, שהכל תחת בורא עולם ואין עוד מלבדו. אם נקח את החשיבה הזאת כל החיים שלנו יהיו קלים ורגועים.
קטגוריה: אור הפרשה
הנקודה הראשונה של מכירת יוסף אומר אור החיים הקדוש "ויראו אותו מרחוק" הוא מרחק הלבבות, וזה תחילת הסיפור של מכירת יוסף שנגמרה בבפרשת ויחי אבל ממשיכה שנים עד היום בעוון מרחק הלבבות.
קטגוריה: שיחת השבוע
מדוע יעקב אבינו לא גילה את הקץ לבניו, ומה אנו אומרים ללמוד מכך...
קטגוריה: פרשת שבוע
הרבה פעמים אנחנו זורקים מהפה שלנו על החברים או המשפחה מילים מסוכנות ואין אנחנו באמת מתכוונים לכך, אבל צריך לדעת שיכול להיות בשמים היה שעת רצון וחס ושלום זה יתקיים
נלמד מהפרשה להסתכל נכון על קורות הזמן העוברים על האדם במשך ימי חייו.
קטגוריה: פרשת שבוע
חובת האדם לשלב את החסד שעושה לציבור עם לימוד התורה שמיישרת את הדעת ולקבוע מהו החסד והטוב האמיתי
מדוע ביקש יעקב לברך דוקא את אפרים ומנשה לפני מותו?
קטגוריה: פרשת שבוע
מה גרם לעיניים והלב של עם ישראל להסתם?
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 1 מתוך 2