מפרשת השבוע אנחנו לומדים על גודל ההשגחה של השם יתברך וגואל אותנו בכל רגע ורגע ועוזר לנו.
קטגוריה: אור הפרשה
מה משותף לכל הנסיונות שיש לנו בחיים, בואו נלמד יסוד גדול שיתן לנו כח להתמודד עם הנסיונות שלנו.
קטגוריה: פרשת שבוע
כל הזמן הקב"ה מחכה לשמוע את תפילותינו, שנתפלל אליו שנבקש ממנו. עד כדי כך שאומרים חז"ל אם לא תתפלל גם אם אתה צריך לקבל מבורא עולם, לא תקבל.
קטגוריה: אור הפרשה
מדוע משה רבנו לא הכה את היאור במכת דם? למה הרב שבדרון התעקש לטוס לניו-יורק רק בשביל להשתתף בשמחה?
קטגוריה: מבט לחיים
תמיד הקב"ה נותן לאדם מקום לטעות, וזהו נסיון גדול אם האדם יראה את הקב"ה או יחליט ללכת אחרי שרירות ליבו.
קטגוריה: פרשת שבוע
לכל אדם יש שאלות ותמיהות על החיים אבל רבותינו לימדו אותנו שאת בשר ודם אנחנו הרבה פעמיים לא מבינים רק לאחר הסבר כל שכן שאת בורא עולם אין מה לשאול.
הקב"ה מנהיג את עם ישראל מעל דרכי הטבע בגלל שהוא העם המובחר.
קטגוריה: פרשת שבוע
תכלית המכות - להשריש אמונה בעם ישראל ולהוציא עם של מאמינים ממצרים.
קטגוריה: פרשת שבוע
כח של עידוד כל כך גדול אשר כולם צריכים לו, גדולים וקטנים...