מפרשת השבוע אנחנו למדים שאם אנחנו נאמין בישועה שהשם יזמן לנו נוכל לזכות לה במצבים הקשים ובניסיונות שלנו.
קטגוריה: אור הפרשה
מדוע אנו מתפללים שהקב"ה יפנרנסנו בהיתר ולא באיסור ומה הקשר בין פרנסה לקריעת ים סוף?
קטגוריה: פרשת שבוע
כל אחד צריך ישועה כל אחד צריך גאולה עצמית, בורא עולם מבקש ממך אל תחשוב על המצב שאתה נמצא בו אלא פתח לי פתח אחד קטן לבורא עולם.
קטגוריה: אור הפרשה
נלמד מבני ישראל שזעקו להשם לקראת הים מה גדולה של כוחה מעומק הלב שבוקעת רקיעים.
קטגוריה: פרשת שבוע
נלמד מקריעת ים סוף שגם ברגעים הכי קשים הקב"ה יכול לשלוח לנו את ישועת השם כהרף עין.
קטגוריה: פרשת שבוע
כולנו מכירים את סיפור קריעת ים סוף וכל שנה ושנה אנו עושים שירות ותשבחות, והרי למה אנו לא שרים ומשבחים כל שנה את קריעת הנהר של רבי פנחס בן יאיר ובמיוחד שחצה אותו שלש פעמים?
ננסה להבין את עומק סוגיית ים סוף, כיצד נקרע הים ומה חזר לקדמותו, לאחר שהים התייבש.
קטגוריה: רבנים אורחים
בפרשה זו אנו זוכים להתבוננות גדולה בניסי השם והשגחתו על עם ישראל.
קטגוריה: פרשת שבוע
נלמד מקריעת ים סוף שהאמונה בהשם היא יסוד ההצלחה של כל אחד.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע קשים זיווגו של האדם ופרנסתו של האדם כקריעת ים סוף? ולמה חכמים המשילו אותם לים סוף?