מתנה יקרה לאין ערך נתן לנו הקב"ה ושמה תשובה - לעקור את כל הרע ולפתוח דף חדש בחיינו...
קטגוריה: פרשת שבוע
מפרשת שבוע אנו למדים יסוד גדול להסתכלות החיים, שלאן שאנו הולכים בכל צרה שאנו נמצאים בורא עולם נמצא איתו והולך איתנו ועוזר לנו בהכל.
קטגוריה: אור הפרשה
נלמד מפרשת השבוע שקיום המצוות צריכה להיות אך ורק לשם שמים ולא לשם כוונה אחרת.
קטגוריה: פרשת שבוע
עם ישראל השתעבדו במצרים 210 שנים וכיצד זכו לצאת מהגלות הנוראה - בזכות התפילה.
קטגוריה: מבט לחיים
כל המכות של מצרים הייתה להשיב ללב של עם ישראל כי השם הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת.
קטגוריה: פרשת שבוע
רבותינו אמרו "אחר המעשים נמשכים הלבבות" אבל יסוד זה דווקא שאדם עושה את המעשים מתוך רצון פנימי, אבל אם עושה בכפיתיות לעולם לא ימשך אחר המעשים.
קטגוריה: שיחת השבוע
השאלה המפרוסמת מה פרעה אשם לקבל את המכות, הרי הקב"ה הכביד את ליבו וא"כ מה הבחירה כלל?
הקב"ה גואל את עם ישראל בשתי דרכים, וכך גם בגאולה העתידה הקב"ה יגאל אותנו.
קטגוריה: פרשת שבוע
זריזות בקיום המצוות, שאם באה לידך מצווה אל תחמיצנה אלא עשה אותה מיד.
קטגוריה: פרשת שבוע
עיקר הישועה של האדם מגיעה שהוא מצפה ובוטח אך ורק בבורא העולם.
קטגוריה: שיחת השבוע
עמוד 1 מתוך 2