מי יהיה בשלטון לפני ביאת המשיח ומה יקרה במדינה לפני התחלת הגאולה.
קטגוריה: גוג ומגוג
מהו המושג איסור נגיעה, למה הוא כל כך חמור ומדוע נצטונו לכך, ומה פרטי מצווה זו במי מותר לגעת ובמי אסור לגעת.
קטגוריה: מושג יהודי
מפרשת השבוע אנו למדים, שאהבת חינם היא שצריכים לאהוב אחד את השני ובכך תמיד אנו נדון את השני לכף זכות, כי תמיד נבין שהוא אוהב אותנו.
קטגוריה: אור הפרשה
ננסה להבין את עומק סוגיית ים סוף, כיצד נקרע הים ומה חזר לקדמותו, לאחר שהים התייבש.
קטגוריה: רבנים אורחים
הקב"ה נתן לכל יהודי שני מסלולים בטבע העולם, מצד אחד בחירה בעולם הרוחני קירבה ודבקות לה' יתברך ומצד שני את העולם  היסורים הגשמי.
קטגוריה: שיחת השבוע
עם ישראל עבד במצרים והשתעבד קשה כמו גרעין שמתרקב בתחילה ואז צומח כך צמיחת עם ישראל התחילה במצרים.
קטגוריה: רבנים אורחים
כל יום ויום השכינה נמצאת בצער על חורבן בית המקדש וכמה מוטל לאדם להתצטער עימה לחזור בתשובה ולהתקרב לה' יתברך.
קטגוריה: שבט מוסר
עם ישראל הוא עם מיוחד החייב להיות מובדל מכל האומות ורק אם הוא שוכן לבד אז הוא מצליח.
מי שהולך בדרכה של תורה יש לו שורשים עד האבות אבל מי שלא הולך בדרך התורה, איזה שורשים יש לו?
קטגוריה: דברי הרב
אם אדם לא לומד תורה הוא מרגיש ריקנות איומה אף שיש לו כסף וזהב לרוב.
קטגוריה: דברי הרב
עמוד 1 מתוך 4