מה הקשר בין מצוות הבאת ביכורים הפותחת את פרשתינו לבין מצוות מחיית עמלק הנאמרה בסוף פרשה הקודמת?
קטגוריה: פרשת שבוע
רצון התורה היא שתהיה מחשבתו של האדם נתונה אך ורק על חברו להטיב ולהתחסד עמו.
קטגוריה: פרשת שבוע
אבני המזבח מציינים את איחוד הכלל ישראל, אע"פ שיש שבטים שונים בעם ישראל כולם יחד עובדים את השם אחד.
קטגוריה: פרשת שבוע
הבדל עצום יש בין חיי הנצח שמבטיחה לנו התורה לבין חיי החומר החולף בעולם הזה.
קטגוריה: פרשת שבוע
כשאדם זוכר את מעשה עמלק הוא מתחזק ביראת שמים.
קטגוריה: פרשת שבוע
מה כבר אפשר ללמוד מהנמלה? חריצות וחכמה רבה.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדרגתו של האדם נמדדת לפי הקירבה שלו לבורא העולם.
קטגוריה: פרשת שבוע
מצוות הביכורים היא התבטלות להשם יתברך בכל הבחינות שבאדם.
קטגוריה: פרשת שבוע
חובת האדם להתבוננן היטב במעשים שהוא עושה הנגלים והנסתרים.
קטגוריה: פרשת שבוע
שהבעל שם טוב הגיע לפסוק ואנכי הסתר אסתיר פני - היה בוכה ואומר לעתיד לבוא יהיה הסתר בתוך הסתר ואי אפשר יהיה לראות את השם אלא באמונה גדולה.
עמוד 1 מתוך 2