על מנת לזכות לתורה צריך לנטוש את כל העבר ולהקריב אותו לבורא עולם.
קטגוריה: פרשת שבוע
סיפור דור המבול הוא לא עבר ונגמר אלא הוא מלמד אותנו בכל שנה לקח חשוב...
קטגוריה: פרשת שבוע
מהי הנשמע ואיך היא מורכבת, עניין גדול ונורא שביאר האור החיים הקדוש מהי הנשמה...
לחשוב קדימה, יהודי תמיד צריך להסתכל קדימה עם הראש למעלה ולדעת רק להתקדם.
גודל מעלת שכרו של מי שמוותר - לעולם אדם לא מפסיד מויתור!
מדוע האבות והאמהות של העם היהודי היו עקרים...
ביאור מדהים מהי אהבת חסד, ומה ההבדל בין אוהב חסד לעושה חסד...
מעלת הנסיונות, מדוע מביא השם עלינו נסיונות קשים ומה אנו אמורים ללמוד מכך?
מיהו אברהם אבינו ומה חיפש בעולם, הרצאה מרתקת על כבוד שמים
עמוד 6 מתוך 6