כמה חשובה התכונה של עשיית מעשינו לשם שמים, אבל צריכים אנו להתבונן האם מעשנו זה הוא באמת לשם שמים או נגיעה עצמית.
עם ישראל הוא עם מיוחד החייב להיות מובדל מכל האומות ורק אם הוא שוכן לבד אז הוא מצליח.
נלמד מפרשת השבוע כמה חשוב להתרחק מעוון גזל, שאצל צדיקים חביבות הממון הוא שלא יבואו להכשל באיסור גזל.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע האבות תקנו את התפילות בסדר הזה, ולא לפי סדר היום של התורה שמתחיל מהלילה.
קטגוריה: פרשת שבוע
מדוע יצחק אהב את עשו? וכי הוא לא ידע שהוא רשע? וכיצד רבקה ידעה זאת? כל התשובות בהרצאה אחת שתבאר לנו את פרשת השבוע תולדות.
בפרשה מסופר שיצחק חפר באר ורועי גרר רבו עם רועי יצחק על אודות הבאר, נלמד מכאן לקח חשוב לחיים.
קטגוריה: פרשת שבוע
מיהו עפרון ולמה הוא מוזכר בתורה? הרצאה חזקה על מידת עין טובה ועין צרה.
שרה אמנו מלמדת אותנו לעמוד בכל נסיונות החיים.
קטגוריה: פרשת שבוע
מה גרם לעיניים והלב של עם ישראל להסתם?
קטגוריה: פרשת שבוע
נלמד מיוסף הצדיק ומיעקב אבינו מהי עבדות לבורא עולם ואיך מבטלים את הנגיעות האישית שלנו.
עמוד 4 מתוך 6