הדבר המאחד את כל בית ישראל הוא ההתרחקות מכל סוגי הרשעים ולהיות עם לבד.
קטגוריה: פרשת שבוע
התורה מלמדת אותנו שהדרך של האבות - היא הדרך הבטוחה ביותר שאפשר ללכת דרכה.
קטגוריה: פרשת שבוע
כל סולם ההתרוממות של האדם בעבודת השם היא ההשתוקקות והרצון למצוות.
כמה מיוחדים ענו עם ישראל שיש לנו זכות אבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ששומרים עלינו ומליצים עלינו יושר בכל דור ודור
אם עפרון היה יודע מה הוא מפסיד שהוא לוקח כסף מאברהם - היה מתחרט על זה כל ימי חייו.
קטגוריה: פרשת שבוע
הקב"ה ברא בריאה נפלאה בשבילנו כל מה שמוטל עלינו זה לא להחריב את העולם ולשמור על בריאתו
צריך לקיים את מצוות השם ללא שאלות, אלא באמונה אמיתית שהמצוות הם התכלית שלנו בעולם הזה.
קטגוריה: פרשת שבוע
כל מהלך חייו של האדם מתקיימים על פי היסודות של בנין האישות שבו הן במידות והן בתורה וכמה מוטלת עלינו מחוייבולת לדקדק ביסודות כחוט השערה.
קטגוריה: שיחת השבוע
מדוע ביקש יעקב לברך דוקא את אפרים ומנשה לפני מותו?
קטגוריה: פרשת שבוע
חכמתו של האדם נמצאת גם במוחו וגם בליבו רק שהמח מפעיל את החכמה והלב לוקח אותה לרצונותיו ותאוותיו, וכמה רצוי לפנינו לנקות את ליבנו.
עמוד 3 מתוך 6