עבודת הצדיק היא לקדש את מעשה החולין ולהעלות הכל לקדוש ברוך הוא.
קטגוריה: פרשת שבוע
תפקידם של ההורים - לגדל ולרומם את הילדים שיהיו בנויים לעבודת השם מקטנות.
קטגוריה: פרשת שבוע
השפעת קדושת השבת והאמונה לכל השבוע ולכל הדורות הבאים אחרינו.
קטגוריה: פרשת שבוע
כיצד יצחק אבינו זכה לפשוט את צוארו להעקד עבוד השם יתברך - אין זה אלא כח החינוך הטהור של אברהם.
קטגוריה: פרשת שבוע
אברהם אבינו היה הצדיק בדור ורק הוא יכל להשפיע על סביבתו אוירה של קדושה.
קטגוריה: פרשת שבוע
דרכי ההשגחה העליונה מולפאים ונסתרים מאיתנו, אם רק ננסה להתבונן נזכה לאמונה ברורה בקב"ה.
קטגוריה: פרשת שבוע
בפרשת השבוע אנו נפגשים עם המלחמות שנאבק יעקב אבינו עם לבן ושרו של עשיו למען דורותיו שימשיכו בקדושה וטהרת התורה.
המצווה הגדולה שלנו בחנוכה לפרסם את הניסים של הקב"ה, וכיצד זה קשור לפרשה...
קטגוריה: פרשת שבוע
היסוד בעבודת התפילה הוא לדעת שאין מי שיכול לעזור לאדם רק הקב"ה ולא לחשוב שאפשר להסתדר גם אם דרכים אחרות.
קטגוריה: שיחת השבוע
מלחמת יעקב עם שרו של עשו, הכח של התורה מול הכח של הטומאה.
קטגוריה: פרשת שבוע
עמוד 2 מתוך 6