כל זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן - ולכן מי שחי והנשמה בקירבו חייב ליתן אל ליבו לתקן מידותיו.
קטגוריה: מעלת המוסר
המידות המגונות של האדם משחיתים אותו וגם אם נחפש בתוכנו לא נמצא אדם כראוי.
קטגוריה: מעלת המוסר
כלל גדול בחיים לשאוף תמיד למעלה וככה אדם מבקר את עצמו בצורה החיובית ביותר.
קטגוריה: מעלת המוסר
עיקר האדם לעמל יולד ורק עם עמל גודלים ועולים, וזה הגדרות והמכשולים שמחזק את החיילים.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 29 מתוך 29